Klantbeoordeling
4,6/5

Login

Nog geen account? Log hier in

Weergave prijzen

0

Je winkelwagen (0 artikel)

    Geen producten in de winkelwagen.

Subtotaal: 0,000,00

Bekijk winkelwagenAfrekenen

Privacyverklaring Zandee Hout

Zandee Hout neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie die we over u verzamelen op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met ons via ons algemene telefoonnummer: 0183-511084 of per mail: info@zandeehout.nl.

Wie is Zandee Hout?

Zandee Hout is de besloten vennootschap Zandee Hout B.V., kantoorhoudende te Werkendam aan Hulsenboschstraat 15, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63035189.

Hoe gebruikt Zandee Hout uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Zandee Hout uw persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Zandee Hout voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Zandee Hout worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

DoeleindeFinanciële administratie
GegevensBedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
GrondslagWettelijke verplichting
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeBeheer van bestellingen
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeAfhandelen klachten
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeFacturatie
GegevensNAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW- nummer, Klantnummer
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeVerlenen van onze diensten aan u
GegevensNAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiëlegegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeSollicitatie
GegevensNaam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie,Bestelgeschiedenis, Social media account, Browser, OS, User ID, Telefoonnummer, Profielfoto
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

DoeleindeDirect marketing
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
DoeleindeSocial media marketing
GegevensNaam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Social media account, Post/factuuradres
GrondslagGerechtvaardigd belang
Betrokken belangCommercieel belang
BewaartermijnZo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Zandee Hout heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Zandee Hout over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Zandee Hout. U kunt verzoeken dat Zandee Hout uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Zandee Hout te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Zandee Hout of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht om de persoonsgegevens die Zandee Hout in haar bezit heeft te verkrijgen. Zandee Hout zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

U hebt het recht om de verleende toestemming om uw (persoons)gegevens op te slaan in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens in de toekomst niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Zandee Hout daardoor bepaalde diensten niet meer aan u kan leveren.

Reactie door Zandee Hout

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@zandeehout.nl. Zandee Hout zal uw verzoek binnen 1 maand in behandeling en indien akkoord uw verzoek inwilligen. Als Zandee Hout uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

  • Verwerkers;
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Zandee Hout;
  • Externe adviseurs.

Het kan zijn dat Zandee Hout verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze privacyverklaring en de wijze waarop privacyverklaring uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@zandeehout.nl. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop Zandee Hout uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@zandeehout.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een greep uit ons assortiment

Buiten de hiernaast weergegeven greep uit ons assortiment, verkopen wij ook diverse bevestigingsmaterialen, zoals o.a. schroeven en verbindingslatten. Maar ook beits, lak en verschillende soorten olie ontbreken hier niet aan. Klik hieronder door naar onze webshop voor ons volledige aanbod!